Od 1. septembra do 31. oktobra , na teritoriji Grada Subotice , u svim naseljenim mestima – po domaćinstvima i objektima kolektivnog stanovanja – stambenim zgradama biće izvedena akcija sistematske deratizacije. Deratizacija je za sve građane besplatna, potrebno je samo da omoguće vidno obeleženim stručnim operativcima da postave preparat, kao i da se pridržavaju dobijenih uputstava. U okviru akcije koristiće se moderan biocidni preparat odloženog delovanja, a građani će sva uputstva za upotrebu i mere opreza dobiti odštampano na pakovanju. Tačni datumi kada će operativci obilaziti njihov deo grada ili naseljeno mesto građani će moći da vide na oglasnim tablama u svojim mesnim zajednicama. Oni građani koji ne budu kod kuće u vreme kada operativci budu u njihovom delu mesne zajednice, dobiće obaveštenje da preparat mogu naknadno preuzeti u  sedištu svoje Mesne zajednice. Za dodatne informacije možete se obratiti Emini Salapura, „Oris“ d.o.o. Sombor,  Bezdanski put bb, 25000 Sombor,  na telefon 025/515 50 55.