Od 01. februara 2021. godine pet javno komunalnih preduzeća poskupeće svoje usluge. Naime, kubik čiste vode JKP Vodovod i kanalizacija od ovog datuma svojim korisnicima naplaćivaće 61,10 din dok će odvođenje otpadnih voda po kubiku korisnike koštati 39 din. Prečišćavanje otpadnih voda po novom cenovniku korisnike će koštati 45,50 din po kubiku dok će se naknada za pogonsku spremnost po svakom ispostavljenom računu naplaćivati 104 dinara. JKP „Čistoća i zelenilo“ od 01.februara naplaćivaće sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz individualnih objekata 6,06 din/m2 odnosno iz stambenih zgrada 7,33  din/m2. Sakupljanje,odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz poslovnog prostora od 1. februara naplaćivaće se 16,63 din/m2. Sakupljanje, dvoženje i deponovanje otpada u timskim vrećama naplaćivaće se 121 din po vreći dok će se ista usluga po domaćinstvu naplaćivati 509,61 din. JKP“ Stadion“  je još jedno od preduzeća koje će početi godinu sa poskupljenjem svojih usluga pa će tako ulaznice za odrasle od 11 do 19 časova stajati 200 dinara odnosno za decu od 5 do 10 godina – 100 dinara. Mesečna ulaznica na bazen u Dudovoj šumi stajaće 2170,00 dinara dok će škole moći da iznajme termin za 1000 dinara. Ulaznica za penzionere po novom cenovniku iznosiće 50,00 dinara kao i iznajmljivanje ležaljki dok će promo karta, za grupne posete od najmanje 25 osoba  stajati 50 dinara po osobi. Na Gradskom klizalištu, cene će se takođe menjati pa će  ulaznica stajati 200 dinara  koliko će stajati i iznajmljivanje klizaljki 200,00 din dok će se oštrenje klizaljki naplaćivati 100,00 dinara. Poskupeće i izdavanje hale za komercijalne i estradne programe odnosno manifestacije i skupove a cene će se kretati od 124.200 do 173.880,00. cena ulaznice na neku od manifestacija posetioca će po novom cenovniku stajati 100,00 dinara. cene će se promeniti i u SRC Prozivka gde će karta za odrasle stajati 200,00 dinara odnosno za decu od 5 do 12 godina 100,00. Karta za studente plaćaće se 150,00 dinara dok će penzioneri kartu plaćati 100,00 dinara.Porodična karta od 01. februara koštaće 500,00 dinara a mesećna 2000,00. Ulaznice za gradski stadion takođe će se menjati pa će u zavisnosti od pozicije dnevna ulaznica za sever i jug stajati 200,00 dinara, za istok 250 a za zapad 300,00 dinara. Sezonske ulaznice kretaće se između 1000 i 2500 dinara. Pored Stadiona svoje usluge poskupeo je i Dimničar a ovo preduzeće će čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata po domaćinstvu godišnje naplaćivati 1754,00 dinara. Čišćenje i kontrola ložišnih objekata i uređaja od 01. februara naplaćivaće se 2105,00 dinara dok će se vađenje i spaljivanje čađi naplaćivati 1911,00 dinara.Poskupeće i pregledi novoizgrađenog odnosno dograđenog dimovodnog objekta a nova cena iznosiće 2105,00 odnosno 1140.00 dinara.Za pravna lica po novom cenovniku čišćenje i kontrola dimovodnih objekata po dimovodnom kanalu naplaćivaće se 3245,00 dinara dok će se čišćenje i kontrola ložišnih objekata naplaćivati 2105,00 dinara.Pregled novoizgrađenog  dimovodnog kanala po novom cenovniku stajaće 3245,00 dinara kao i kontrola i čišćenje ventilacionih kanala dok će se vađenje i spaljivanje čađi u dimovodnim objektima naplaćivati 2105 dinara. Usluge JKP Pogrebno takođe će poskupeti pa će naknada za raku godišnje stajati od 329,97 do 1294,74, dinara . Prevoz pokojnika u lokalu stajaće 7206,69 dinara dok će se polaganje urne u kasetu naplaćivati 5795,86 dinara.