Od 19.07.2021. do 02.11.2021. godine, na snazi će, zbog radova na rehabilitaciji  državnog puta I B reda broj 12  biti obustava saobraćaja , na deonici Bajmok-Sombor, od izlaza iz naseljenog mesta Aleksa Šantić do ulaza u naseljeno mesto Svetozar Miletić (od km 28+150 do km 39+950). Alternativni putni pravac tokom obustave saobraćaja je državni put II A reda broj 105, Bajmok-Pačir-Stara Moravica-Bački Sokolac, državni put II A reda broj 106, Кrivaja-Gornja Rogatica-Telečka-Кljajićevo i državni put II B reda broj 304 Čonoplja-Svetozar Miletić. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.