Današnjim praznikom, praznik rođenja Hristovog, Bogojavljenje i Preobraženje dobijaju svoj puni smisao. Svojim rođenjem Hrist je primio telo ljudsko na sebe i živeo među nama ljudima. Krstio se na Bogojavljenje –i preobrazio se da bi nama ljudima pokazao kako i na koji način i šta nas čeka u carstvu nebeskom. Sve su ovo primeri nama ljudima da znamo da svemoćni Bog primivši obličje sluge, postajući čovek, čineći sve što je činio dok je boravio sa ljudima na zemlji a posebno njegova krsna smrt, kada je na sebe preuzeo grehe čitavog čovečanstva i onda njegovo slavno Vaskrsenje, njegov odlazak u ad gde je pokidao okove smrti i time nama ljudima darovao život večni. Današnjim praznikom slavi se dan kada se Gospod pred svojim učenicima uzneo na nebo i na taj način svima nama ljudima dao mogućnost i otvorio put .Ono što treba da činimo jeste da poštujemo zapovesti Božije , da se trudimo da živimo onako kako nam je Gospod zadao, da živimo vrlinski, da činimo dela milosrđa i ljubavi i uzidajući se u ljubav i milost Božiju i ono što je činio i uvek čini i vazda će činiti za rod ljudski, nadamo se da ćemo zaslužiti život večni u carstvu nebeskom.

Juče je litijom koja je prošla kroz ulice Grada, uz prisustvo velikog broja sugrađana, obeležen Spasovdan – slava Hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg a ujedno i slava Grada. Kolona se kretala centralnim ulicama Grada, nosila hrišćanske simbole i pevala „Tropar Vaznesenja“ koja slavi spasonosni događaj koja donosi radost i novu perspektivu života koja treba ljude da otrezni od onoga što je karakteristoično za vreme u kome živimo.

Za kuma slave ove godine izabran je gradonačelnik Stevan Bakić.