Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će novi Zakon o elektronskom fakurisanju smanjiti troškove privrede, dodatno digitalizovati privredu i povećati konkurentnost, a jedna od najvažnijih prednosti ovog sistema za privrednike biće brži povraćaj PDV-a.  On je najavio da će do kraja juna biti završeni svi podzakonski akti koji prate primenu ovog Zakona u praksi i naveo da se sa uvođenjem sistema ostvaruje najveća korist za privredu, a to je da prijava za PDV bude automatska, usaglasiće se ulazne i izlazne fakture, lako će biti uočene greške i sistem će to moći lakše da  isprati. Mali je podsetio da je Zakon o fiskalizaciji već usvojen i da se sledeće sedmice očekuje tehnički vodič o neophodnim softverskim i inženjerskim rešenjima. Ministar je podsetio da će softverski sistem koji će biti primenjen na fiskalnim kasama biti u potpunosti besplatan.  Ministar je naveo da su uvedeni fazni rokovi za uključenje u sistem slanja i primanja e-faktura, pa će biti dovoljno vremena da se svi prilagode ovom sistemu.  Zakon predviđa fazno uvođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura, a za to su tri datuma ključna:  1. januar 2022, 1. jul 2022. i 1. januar 2023. godine. Prvi  rok je 1. januar 2022. godine do kada će javni sektor imati obavezu da se osposobi da prime i pošalje e-fakturu, sledeći bitan datum je sredina 2022. godine, odnosno 1. jul kada se očekuje da primanja i čuvanja elektronskih faktura postepeno usvoje i privredni subjekti u međusobnim transakcijama. Poslednji rok je je 1. januar 2023. godine za kada je predviđeno i da svi u privatnom sektoru primaju i šalju facture– naveo je Mali.  Kada je reč o sistemu uvođenja e-faktura, ministar je podvukao da ga uvodi država i da će on biti potpuno besplatan za korisnike. On je rekao da ako neko želi, može da koristi posrednike u tom poslu, ali da je to potpuno fakultativna opcija.