NOVI ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU I OSTALE POSTUPKE APR-A PO UKIDANJU VANREDNOG STANJA

Agencija za privredne registre obaveštava svoje zainteresovane korisnike da su utvrđeni novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja propisani Zakonom o računovodstvu, u skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti covid-19 izazvane virusm sars-cov.2 i Odlukom o ukidanju vanrednog stanja, objavljenoj 6.maja 2020. godine. Rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe 4. avgusta 2020. godine, umesto 30.juna 2020. godine.

Rok za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe 3. septembra 2020. godine, umesto 31.jula 2020. godine. Rok za dostavljanje vanrednog finansijskog izveštaja ističe 05.juna pod uslovom da je rok za dostavljanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja. Rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine ističe 4. avgusta 2020. godine pod uslovom da je rok za dostavljanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja, odnosno ističe 31. maja 2020. godine. Iz APR-a skreću pažnju korisnicima i na način računanja rokova u postupku registracije u ostalim registrima Agencije. U skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnom postupku za vreme vanrednog stanja, rok propisan za preduzimanje radnje za stranku počinje da teče ispočetka, narednog dana od dana ukidanja vanrednog stanja. Objavljivanje odluke registratora, koja je doneta u vreme vanrednog stanja, smatra se izvršenim istekom 15 dana od prestanka vanrednog stanja, pa rok za izjavljivanje žalbe počinje da teče prvog narednog dana.