Svi mi grešimo u životu ali je najgora moguća stvar kada niste svesni da pravite greške, kada iznosite neutemeljene i netačne argumente i kada upoređujete neke stvari koje nisu za usporedbu i toga ste svesni – rekao je danas  Gradonačelnik Stevan Bakić  osvrnuvši se na izgovorene reči odbornika Tomislava Žigmanova koji je oštro reagovao oko uvođenja bunjevačkog jezika u ravnopravnu službenu upotrebu. Histerija, od strane odbornika Tomislava Žigmanova, je nastavljana a da se pri tom nije izvinio za reči koje je govorio i mimo skupštine, tokom svojih javnih nastupa.

Oglasiti da mu je prećeno kao i da je on i kompletna hrvatska nacionalna zajednica ugrožena da bi se brzom reakcijom Ministarstva unutrašnjih poslova privela osoba koja je pripadnik hrvatske nacionalne manjine  jeste nešto za šta ste u obavezi da izvinite – rekao je još Bakić dodajući da je odbornik Žigmanov u jednom od svojih izlaganja rekao da Hrvatska država neće stajati mirno. Ja bih voleo da meni i građanima objasni šta to znači jer i nama se stvara prostor za manipulaciju, u glavama, da svašta pretpostavljamo.

Bakić, još navodi da su identični uslovi pratiliuvođenje bunjevačkog jezika u ravnomernu službenu upotrebu u Gradu Subotici kao što je to bilo i sa hravstkim jezikom. Bio sam svedok kako se radilo, na indirektan pa na direktan način kao i kako se i na koji način radio popis 2011. godine. Kako se radila „kroatizacija“ Bunjevaca  – dodajući da će se na novom popisu, jasno videti, koga, koliko i u kom procentu ima. Ono što sada sledi jeste javna rasprava na kojoj ćemo izneti sve argumente koji su poznati a u osnovi je tu pravo Bunjevaca da im se prihvati i javno pokaže da su autohtona nacionalna manjina u Srbiji, da imaju svoju kulturu, istorijsko nasleđe i jezik – rekao je Mirko Bajić, odbornik u Skupštini Grada i još jednom pozvao predstavnike Hrvata, koji se tako osećaju  da otvore normalnu komunikaciju.

Svi napadi, naročito gospodina Žigmanova, imaju jedan temelj a to je da Bunjevci ne postoje i sve što govori se svodi na to, po onoj čuvenoj naredbi. Time što Bunjevci dobijaju službeni jezik u Subotici Hrvatima se ništa ne uskraćuje–  rekao je Bajić dodajući da potrebe za pretnjama nema.

Mi se nećemo miriti sa ovom odlukom, ukazivaćemo na njenu slabost po pitanju lingvistike, a ni Republika Hrvatska neće mirno posmatrati. Žao mi je što će, ono što je do sada bio govorni jezik, postati standardni. Bićemo svedoci jednog nakaradnog i nekompetentnog stanja – rekao je danas Tomislav Žigmanov ponovivši da Bunjevaca prema popisu nema 15 odsto koliko Zakon previđa.