Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju, i u 2021. godini, sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Ova akcija organizuje se već jedanaestu godinu sa ciljem da promoviše zdravlje i zdrave stilove života u ruralnim sredinama Subotice i da mobilišu stanovnike ovih naselja na kontrolu zdravlja. U ponedeljak, 26. jula od 8 do 11 časova. Održaće se akcija u prostorijama MZ Šupljak odnosno u utorak, 27. jula u MZ Bajmok u prostorijama dečje ambulante Doma zdravlja. Svi zainteresovani sugrađani ove dve mesne zajednice moći će da izmere krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI (indeks telesne mase). Merenja će se vršiti na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Svim pušačima će se izmeriti vrednosti ugljen-monoksida u izdahnutom vazduhu i dati saveti za prestanak pušenja. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će ovom prilikom deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja.