NAREDBA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, a vrše šaltersku prodaju hrane putem šaltera, da u periodu od 21,00-06,00 časova uklone stolove i stolice koji su postavljeni ispred objekta.

Zabranjuje se konzumacija hrane i pića, ispred  ugostiteljskih objekata iz kojih se vrši šalterska prodaja hrane putem šaltera.

Naređuje se svim licima, koja čekaju da budu uslužena prilikom kupovine hrane iz objekata iz kojih se vrši šalterska prodaja hrane, održavanje fizičke distance od najmanje 2 m, uz obavezno korišćenje zaštitne maske.

Nadzor nad primenama mera ove naredbe vršiće Gradska uprava Grada Subotice putem Sekretarijata za inspekcijsko-nadzorne poslove i  nadležni Republički  inspekcijski organi.

Ova naredba stupa na snagu odmah.

          

                                                                                                                       

                                                                  Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije

                                                                                                  Stevan Bakić