NAJAVA TRETMANA SUZBIJANJA ODRASLIH KOMARACA

U skladu sa okvirnim sporazumom o javnoj nabavci usluge- suzbijanje komaraca na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-126/2019 i datom Saglasnosti za vršenje adulticidnog tretmana iz vazduha i sa zemlje broj IV -404-126/2019-36 od 30.06.2020. godine preduzeće Oris DOO iz Sombora obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u period od 02.07. do 08.07.2020.godine. Tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18 do 23 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meteorološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperature vazduha. Tretman će se izvršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Dudova šuma, Palić (urbani deo), Palić (turistički deo), Kertvaroš, Mali Radanovac, Novi Grad i Aleksandrovo. Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparati su toksični za pčele pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dosupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća Oris doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je 025/515-5055