Mirisi leta. Priroda. Vetar u kosi. Leto na Paliću. Leto u Subotici. U Srbiji. U skoku, u hodu, u hladu. Na travi. Pod krošnjom, dok čekamo da prođe letnji pljusak. Moje leto. Tvoje leto.

Zabeleži i pošalji svoje zapise  leta u vidu fotografije na e-mail: [email protected], i očekuj vredne letnje nagrade (fotoaparat, mobilni telefoni, bicikli, eksterni hard diskovi…).

Konkurs je otvoren od 30. juna do 25. avgusta 2020. godine. Rezultati Konkursa će biti objavljeni do 10. septembra 2020. godine. Odabir najboljih radova vrši Stručna komisija u sastavu: Jovana Zarubica, diplomirani umetnički fotograf, Edvard Molnar, fotograf i snimatelj, i Marijana Buljovčić, likovni umetnik. Na Konkursu mogu da učestvuju mladi od 15 do 30 godina, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Grada Subotica.

PRIJAVA

U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija OBAVEZNO upisati:

 • ime i prezime,
 • kontakt telefon,
 • datum rođenja,
 • adresa,
 • nazive fotografija,
 • i ovu rečenicu „SAGLASAN/NA SAM DA SE MOJI LIČNI PODACI MOGU KORISTITI U SVRHU KONKURSA ‘MOJE LETO’ U ORGANIZACIJI FONDACIJE ‘DANILO KIŠ’ SUBOTICA, TE SAM SAGLASAN/NA DA FOTOGRAFIJE KOJE SAM DOSTAVIO/LA OSTANU U TRAJNOM VLASNIŠTVU FONDACIJE, SA MOGUĆNOŠĆU SLOBODNOG RASPOLAGANJA ISTIM.“

NAGRADE

 • Za najbolje fotografije biće obezbeđene sledeće nagrade: fotoaparat, mobilni telefoni, bicikli, eksterni hard diskovi i utešne nagrade.

RADOVI

 • Autori mogu da konkurišu crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 3 fotografije.
 • Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom ili mobilnim telefonom.
 • Fotografije slati isključivo u jpg
 • Veličina fotografija treba da bude najmanje 1280 piksela (po dužoj strani).
 • Fotografije treba da imaju svoj naziv, po želji autora (npr. Moje leto na Paliću, Moje leto u gradu, Letnji pljusak, Letnja vožnja…).
 • Fotografije moraju biti autorske, i nije dozvoljeno dostavljati tuđe fotografije na konkurs, ili fotografije preuzete sa interneta.
 • Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade dela, koje menjaju kompoziciju i elemente.
 • Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.
 • Poslate fotografije ostaju u trajnom vlasništvu Fondacije „DANILO KIŠ“ Subotica.
 • Lične podatke učesnika Organizator će koristiti samo u administrativne svrhe. Ime i prezime učesnika koristiće se isključivo kao potpis za objavljene radove, dok e-mail adrese učesnika neće biti objavljivane i koristiće se isključivo u svrhu pozivanja dobitnika, radi obaveštavanja, kao i radi preuzimanja dobijene nagrade. Učesnici učešćem u Konkursu pristaju na pomenute uslove.
 • Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume ili su neprimerenog sadržaja, bez prethodnog obaveštavanja učesnika.

IZBOR FOTOGRAFIJA

 • Odabir najboljih radova će po završetku roka za slanje radova vršiti Stručna komisija u sastavu: Jovana Zarubica, diplomirani umetnički fotograf, Edvard Molnar, fotograf i snimatelj, i Marijana Buljovčić, likovni umetnik.

IDENTIFIKACIJA NAGRAĐENIH

 • Organizator će obavestiti nagrađenog učesnika o datumu predaje nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.
 • Prilikom preuzimanja nagrade, nagrađeni učesnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojeg se na jasan i nedvosmislen način može utvrditi identitet tog lica.
 • Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema prebivalište na teritoriji Grada Subotice, tom licu će biti uskraćeno pravo na nagradu u skladu sa pravilima Konkursa.
 • Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila Konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodelu nagrade tom licu.

IZMENA PRAVILA

 • Organizator može promeniti bilo koje od navedenih pravila Konkursa.
 • Izmena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajta Fondacije “DANILO KIŠ” Subotica.

PREKID KONKURSA

 • Konkurs se može prekinuti u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu Fondacije “DANILO KIŠ” Subotica.

Za dodatne informacije obratite se elektronskom poštom na: [email protected] ili na telefon: 024/523-566.