Rezultate akcije “SVM dolazi na Vaš prag” predstavili su danas Balint Pastor i Imre Kern na konferenciji za medije gde su predočili da je tokom trajanja akcije locirano više od 400 problema građana koji će se , shodno mogućnostima, početi rešavati u najskorijem periodu. Naime, članovi Saveza vojvođanskih Mađara u neposrednoj komunikaciji sa građanima, na terenu, locirali su akutne probleme a kako je istakao Imre Kern oni se pre svega vezuju za razvoj putne infrastructure i popavke iste. Tu je i problematika razvoja i proširenja vodosnabdevanja, potreba za izgradnjom kanalizacione mreže odnosno proširenjem iste, održavanje zelenih površina, kao i potreba za proširenjem broja biciklističkih staza. Jedna od grana turizma u razvoju svakako jeste biciklistički turizam a za sve ovo postoje inicijative I gotovi projekti pa će se na tome raditi. Građani su se žalili i na prisutnost sekretara u mesnim zajednicama jer građani gube mogićnost kontakata sa njima a samim tim i sa rukovodstvom grada a neka od pitanja svakako su bila vezana i za sam izgled grada odnosno očuvanje životne sredine. Bilo je reči o razvoju turizma, seoskog turizma odnosno nije bilo segmenata kojih se nismo dotakli u komunikaciji sa građanima– rekao je još Kern. Ovom prilikom Pastor je naglasio da je lokalna samouprava jedinstvena ističući da se ne rešavaju samo problemi koji su u nadležnosti kadrova gde su na rukovodećim položajima kadrovi SVM-a nego je cilj da se pre svega rešavaju konkretni problemi.