Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor obišli su gradilište nove čitaonice Gradske biblioteke koje na korišćenje građanima biti predato sledećeg meseca. Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor  zahvalio se Gradonačelniku Stevanu Bakiću i predsedniku Skupštine grada Balintu Pastoru što su prihvatili njegovu inicijativu odnosno nastavili tradiciju zajedničkog pojavljivanja i demonstraciju zajedničke volje i napora da gradimo naš Grad. Mislim da je ovakav napor sa predistorijom i istu treba da nastavimo. To je potvrda da u podizanju ukupnih kapaciteta i obogaćivanju grada svako od nas može da da značajan doprinos u skladu sa svojim prostorom i potencijalom. Interes svih nas je da maksimalizujemo spremnost i sposobnost privlačenja sredstava za podizanje finansijskih kapaciteta našeg grada – rekao je Pastor dodajući da je subotička biblioteka referentna institucija ne samo u Subotici nego i mnogo šire dok je interes svih nas  da ono što smo nasledili ojačamo. Ova institucija značajna je i u finansijskim okvirima jer investicija iznosi preko 600.000 evra kroz koju će subotička biblioteka u dve faze dobiti  nove kapacitete a koji će udovoljiti potrebama 21. Veka. Obnavljanje ove zgrade nastaviće se i narednih godina sa obzirom da je zgrada velika i u značajnoj meri zahteva ulaganje – kaže Pastor . U ovoj teškoj 2020. godini subotička Gradska biblioteka slavi 130 godina postojanja. Kada se uzme u obzir da ona baštini tradiciju subotičke srpske čitaonice iz 1862. godine, da čuva jednu od najstarijih srpskih knjiga Božidara Vukovića iz 1538. godine odnosno  čuva nacionalni identitet mađarskog, bunjevačkog i hrvatskog stiče se značaj ove institucije – rekao je danas Gradonačelnik Stevan Bakić a potom se zahvalio mađarskom nacionalnom savetu koji je obezbedio podršku fondacije Bethlen Gabor i Vlade Republike Mađarske za projekat izgradnje nove čitaonice. Grad je Gradsku biblioteku dobio davne 1890. godine  koja je oformljea pri gimnaziji da bi tokom narednih nekoliko decenija menjala položaj i mesta da bi se 1954. godine uselila u proctor u kojem se nalazi I danas – rekao je direktor ove ustanove Dragan Rokvić  dodajući da su od tada do danas ovo najsadržajnija i najkompleksnija ulaganja do sada. Od 141 bilioteke na teritoriji Srbije Gradska biblioteka dobiće modernu multimedijalnu čitaonicu koja će biti na koristi građanstvu kako studentima i učenicima tako i onima koji žele da upotpune svoje istraživačke radove koristeći bogat zavičajni fond ove prestižne gradske ustanove.