MOLBA ZA PONOVNO POSTAVLJANJE BISTE JOVANU MIKIĆU SPARTAKU

Pre više godina (oko 2010.) iz dvorišta Osnovne škole “Jovan Mikić” ukradena je bista Jovana Mikića Spartaka. Na osnovu postojećeg video snimka policija je izvršila uviđaj, ali do danas počinilac ovog nedela, niti je bista, načinjena od bronze, pronađena. Prema saznanjima, autor biste je akademski vajar Sava Halugin, no on ne poseduje kalup od gipsa za ponovnu izradu biste što znači da je potrebna nova izrada. Betonski postament obložen je mermernim pločama i  danas postoji u dvorištu škole gde su učenici ali i građani MZ “Kertvaroš” svečanom manifestacijom obeležili Dan škole i Dan oslobođenja Subotice, 10. Oktobar – stoji u saopštenju Društva za istinu o NOB i Jugoslaviji, Centar  Tito i Komunista Srbije koji traže da se preduzmu sve mere kako bi se ponovo postavila bista Jovanu Mikiću Spartaku.  Za akciju imamo podršku SUBNOR-a a i podršku direktorice škole koja je istakla da bi ovo bio značajan čin za vaspitno-obrazovnu ustanovu. Ukoliko bi bilo potrebno naša udruženja spremna su da prikupljanjem dobrovoljnih priloga pomognu ponovnoj postavci ovog spomenika – stoji još u saopštenju.