Najprofitabilnije metode za regrutaciju i zapošljavanje, motivaciju i nagrađivanje zaposlenih, trening i razvoj, jačanje produktivnosti i građenje karijere.

Za potrebe naših klijenata :

 • Sprovodimo proces selekcije i regrutacije
 • Raspisujemo konkurs za radno mesto
 • Vršimo vođenje i organizaciju timova
 • Brinemo o međuljudskim odnosima zaposlenih
 • Vodimo računa o poštovanju politike kompanije i propisa koji su doneti
 • Bavimo se disciplinskim procesima, donošenjem odluka i izricanjem poslovnih rešenja u domenu ljudskih resursa
 • Sprovodimo obuke
 • Osmišljavamo i sprovodimo nova pravila i procedure za kvalitetniji rad i razvoj kompanije
 • Radimo na razvoju tima, vršimo savetovanje menadžmenta o odlukama koje je potrebno sprovesti

USLUGE KOJE RADIMO ZA VAS

Konkursi, selekcija i regrutacija40 %
Vođenje i organizacija timova40 %
Obučavanje10 %

Na koji način radimo

Koristimo analitičke tehnike kao što su metode skupljanja specijalističkih podataka o zaposlenima, tehnike obrade i analize. Znaćete da izračunate koliko svaki zaposleni donosi profita kompaniji, koliko ga vredi nagraditi, kakvu vrstu posla i zaduženja mu treba dati da bi preduzeću obezbedio još veće rezultate.

Naša snaga

Novac

Finansijske metode za razumevanje i određivanje potreba za finansiranjem ljudskih resursa. Kvantitativne metode analiziriranja ulaganja u zaposlene.

Motivacija

Tehnike pregovaranja, komunikacije i racionalnog odlučivanja doneće Vašem preduzeću dobre poslovne uspehe.

Odluka

Za naše klijente donosimo profitabilne i racionalne odluke. Obezeđujemo sistemsko praćenje i kontrolu procesa vezanih za ljudske resurse.

NGI GREGORČIĆ BUSINESS SOLUTIONS

Za potrebe Vaše firme Vaš Data Protection Officer koji poseduje znanje domaće (ZZPL) I evropske (GDPR) regulative u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Firme koje obrađuju veći broj ličnih podataka, imaju zakonsku obavezu da eksterno ili interno angažuje posebno lice koje će se baviti zaštitom podataka o ličnosti, tj. da zaposle Data Protection Officer-a.

Za našeg klijenta vršimo:

 • Informisanje i savetovanje direktora, menadžera i zaposlenih o njihovim zakonskim obavezama
 • Pratimo usklađenosti poslovanja sa Zakonom, uključujući i podelu odgovornosti, podizanje svesti i osposobljavanje zaposlenih koji učestvuju u obradi podataka
 • Savetujemo u pogledu procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
 •  
 • Sarađujemo sa nadležnim organom
 • Delujemo kao kontakt osoba za nadzorni organ o pitanjima koja se tiču obrade podataka

kontakt

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 065/5947-947

lokacija

kontaktirajte nas