Početna Aktuelno Ljudevit Vujković Lamić: SAKUPLJAČ STVARI O SUBOTICI

Ljudevit Vujković Lamić: SAKUPLJAČ STVARI O SUBOTICI

25
0

Ljudevit Vujković Lamić  kako kaže za sebe prvenstveno je sakupljač stvari o Subotici a organizator je  izložbe povodom obeležavanja 100 godina filatelije u Subotici koja je održana 09. novembra u holu Otvorenog univerziteta.  Ima, kako kaže 97% svih markica sa motivima Subotice a izdao je i knjigu “100 godina hronologije filatelije u Subotici”. Bavi se i numizamtikom kao i sakupljanjem mapi Subotice od 1884. godine. Ljudevit Vujković Lamić napisao je i uporedni pregled naziva ulica Subotice za ex Panoniju, koji izdaje Istorijski arhiv.

Subotica danas: Odakle uopšte ljubav prema filateliji?

Ljudevit Vujković Lamić:  Moj otac sa još dve sestre ostao je siroče, od 1917. godine. Deda je poginuo u Galiciji u Prvom svetskom ratu a baka je odgajala četvoro dece, gotovo bez prihoda. Naime, izdavala je deo kuće podstanarima, a jedan je bio, po priči moga oca, poštar, koji mu je donosio razne poštanske marke. Moj otac  tada je 15 godina kada praktično počinje ljubav prema filateliji u porodici Vujković. Još kao dete,  tata mi je, sećam se, dao pincetu i marke u ruke kada je praktično i počeo moj “hod po filateliji”. 01. avgusta 1950. godine postajem član  Filatelističkog saveza Srbije a  člansku knjižicu čuvam i danas.

Subotica danas: Koje godine je izašla prva marka sa motivima Subotice ?

Ljudevit Vujković Lamić: Prva marka sa motivom Subotice izabrana je u seriji Umetnost u Jugoslaviji. Na markici se nalazi  ikona Svetog Dimitrija mučenika koja se nalazi u “šandorskoj crkvi” a za koju se dugo nije znalo ko je oslikao taj ikonostas. Ovaj ikonostas prvobitno je bio  postavljen u crkvi u gradu da bi 1911. godine bio prenet u Aleksandrovo. To je ta prva marka sa motivom iz našeg Grada. Nakon toga uslediće motiv sa Palića, pa markica povodom 600 godina Subotice da bi se  1983. godine na markici nasal slika četrnaestogodišnje  devojčice Vesne Paunković koja je naslikala sliku Žeteoci.  Devojčica je bila učenica škole Jovan Mikića koja se sa svojim radom predstavila na Dečjem festival “Radost Evrope” u Beogradu. Potom će se na marki naći Ivan Sarić kao i slika Rite Kavai, 2013. godine. U nekoliko navrata, pokrenuo sam i inicijativu da se na marki nađe fotografija Augusta Jurige na kojoj se nalazi grb Subotice, kada je Subotica dobila status slobodnog grada dok 2001. godine dolazi do slikanja životinja, povodom neke proslave u ovoj ustanovi kada je fotografije belog medveda, makaki majmuna i lava za poštansku marku obradila akademska slikarka Marina Kalezić. Ova umetnica  napravila je i crteže na Ludoškom jezeru – bele čaplje dok je Zasavici uradila sliku neke druge ptice koje su se našle na poštanskoj marki . Uz pomoć tadašnjeg direktora “Palić – Ludaša” priređena je promocija iste na Sunjog čardi kada mi je Marina Kalezić ostavila fotografije ptica koje su i dan danas kod mene. Jedna od mojih velikih želja jeste da bunjevačku nošnju i radove od slame vidim na poštanskoj marci . Uspeo sam u tome 2002. godine kada je na poštanskoj marci oslikana bunjevačka nošnja.

Subotica danas: Društvo filatelista na našim prostorima?

Ljudevit Vujković: Prvo društvo filatelista se na našim prostorima pojavljuje 1870. godine u Dubrovniku a smrću nekoliko članova ono prestaje da radi. Tek 1890. godine osniva se novo filatelističko društvo u Dubrovniku da bi se 1896. godine u Zagrebu osnovalo – hrvatsko filatelističko društvo kojem će se 1916. godine pridružiti ljubitelji filatelije iz Subotice – advokati, student, industrijalci. Zvanično prvo Filatelističko društvo u Subotici osnovano je 8. novembra 1920. godine koje je tada brojalo 15 članova. Društvo je kao takvo postojalo sve do 1993. godine. Nakon toga nas par filatelista, odlučilo je da se učlani u Društvo kolecionara gde smo primljeni krajnje “ljudski” ali nekako se uvek provlačilo ono “vi filatelisti”.

Subotica danas: Da li je filatelija umirući hobi?

Ljudevit Vujković Lamić: Jeste, u neku ruku. Ipak opstaće filatelija jer svaka država će i dalje izdavati marke za filateliste odnosno za propagiranje svoje zemlje naime zašto. Ako vi uzmete danas jedno pismo i prilepite marku  i pošaljete ga u neku stranu zemlju, to je ujedno i reklama za vašu zemlju. Tako se upoznaje država, moneta koja je se koristi u toj zemlji, šta je motiv na marki, da li je domaći ili strain. Ovako se širi znanje čitanja jedne poštanske marke, jer ona uvek šalje neku poruku. Danas imamo mali broj filatelista jer to jeste skup hobi, za one koji ne trguju.

Subotica danas: Šta je za filatelistu dobra, ispravna marka?

Ljudevit Vujković Lamić: Samo neoštećena marka je dobra jer one oštećene više nisu marke. Postoje dve vrste marki, sa gumom od nazad, kojom se lepi marka, za pismo ili marka bez gume. Npr, iz razloga što je u tropskim zemljama velika vlaga u vazduhu pa se marke “ulepe” u album u kojem se nalaze. One se često operu, da nema gume, da se ne zalepe dok u našoj zemlji gde nema toliko vlage marke treba čuvati na suvom mestu da se ne zalepe za album. Postoje i marke koje su žigosane, koje su putovale a to su marke koje su obavile svoj zadatak. Marku koju samo stavite bez da je putovala u svoj klaser nije marka sa obavljenim zadatkom putovanja iz mesta u mesto.

Subotica danas: Do kog primerka ste došli najteže?

Ljudevit Vujković Lamić:  Najteže je bilo doći do jedne esperantice, a dok je u Jugoslaviji postojala slobodna teritorija Trsta,teško je bilo doći  i do tih maraca. Zbog velike udaljenosti,markica je izdata samo za Trst I u Subotici se nije mogla pronaći. Postojali su trgovci koji su  bliskim rodbinskim ili prijateljskim vezama u pošti preuzimali određenu  količinu markica. Bilo je mogućnosti i da se pretplatiš u pošti za kupovinu poštanskih marki ali moj stav je da marke treba sakupljati.

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime