KONTAKT CENTAR ZA STARIJE SUGRAĐANE (+65)

Uveden je Kontakt centar, odnosno poseban telefonski broj 024/636-136 na kojem stariji sugrađani (65+) mogu da dobiju pomoć u nabavci hrane, osnovnih životnih namirnica, lekova, ali i da dobiju savete kako da sačuvaju svoje zdravlje ili ublaže neke nepovoljne simptome.

Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Subotica obustavila je neposredan rad sa strankama. U cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, komunikacija sa strankama će se odvijati na sledeći način:

  • Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti podneti elektronskim putem;
  • Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, sprovodiće se elektronskim putem;
  • Podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima sprovodiće se elektronskim putem;
  • Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci;
  • Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima razmenjivaće se elektronskim putem;
  • Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja, kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika“.
  • Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti;

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne iformacije vezane za rad filijale Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ i na ulaznim vratima svake filijale. Centrala filijale 024/644-600, informacije su dostupne od 8 do 14:30 časova.