Konkurs za prijem novih kompozicija za Festival hrvatskih duhovnih pesama – HosanaFest otvoren je do 01.aprila 2021. godine. Kompozicije moraju imati hrišćanski karakter, ne smeju biti već izvođene a kompozicija ne sme prlaziti 4 minuta. Za učešće na konkursu autor muzike, teksta i obrade mora biti uredno potpisan, ne sme biti mlađi od 16 godina odnosno u vokalno-instrumentalnom sastavu ne sme biti više od 15 članova. Prijava za konkurs dostavlja se na CD-u ili putem mejla a mora da sadrži: demo snimak numere (snimak ne mora biti studijski ali muzičko-produkcijski deo treba da bude što sličniji izvedenoj verziji), kraću biografiju izvođača sa potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i sl.) kao i potvrda sveštenika. Prijave koje ne budu ispunjavale navedene uslove  kao i numere koje nisu originalne uopšte se neće razmatrati. Rezultati konkursa biće objavljeni do 20. aprila a izvođači čije se numere uvrste u program Festivala, treba studijski snimak odnosno matricu da dostave u roku do 60 dana po javljanju rezultata. Redosled nastupa na HosanaFestu odrediće festivalski Organizacioni odbor.