Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina i uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), predstavilo je početak društveno odgovorne kampanje za imunizaciju protiv KOVID-19 virusa. Dodatna vrednost ove kampanje jeste ta što su poruke poslate i na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republici Srbiji. Ovom kampanjom želimo da se obratimo na jezicima koji su razumljivi svima koji žive u Srbiji, koliko je važno da zaštitimo sebe jer tako čuvamo druge. Epidemija nije gotova, virus nije pobeđen i jedini način da učinimo sve što je u našoj moći, to je da se vakcinišemo i da tako skratimo rok koji je virus svojom eksponencionalnom moći zaraze sebi propisao – rekla je Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić dodajući da je cilj kampanje Zaštiti sebe čuvaj druge  podizanje svesti da se vakcinacijom štite pravo na život i pravo na zdravlje stanovništva Republike Srbije, s posebnim fokusom na građane koji su pripadnici nacionalnih manjina. Ideja je da se poruka o važnosti imunizacije proširi i stigne do svih građana i građanki na njihovom maternjem jeziku, bez obzira da li je njihov jezik u službenoj upotrebi i bez obzira na mesto stanovanja. Kampanja, takođe, ima za cilj da u ključnom momentu ohrabri i podstakne građane na vakcinaciju, kao i da istakne važnost kolektivnog imuniteta pre svega zbog građana koji nisu u mogućnosti da se vakcinišu iz bilo kojih zdravstvenih razloga.U okviru kampanje pripremljeno je preko 44.700 flajera, 1200 postera, 21 džingl za radijsko emitovanje i 21 animirani film za potrebe 23 zajednice. Svi materijali prevedeni su na 19 jezika u saradnji sa 23 nacionalne manjine koje žive u Srbiji. Do sada je u Republici Srbiji vakcinisano preko 48% stanovništva, što ukazuje da još uvek nisu stečeni uslovi za kolektivni imunitet, koji je od vitalnog značaja za suzbijanje pandemije. Trenutno, situacija u Srbiji je stabilna, ali se očekuje porast zaraženih od septembra 2021. godine sa novim sojem delta virusa KOVID-19, pogotovo onih koji do sada nisu primili ni jednu od ponuđenih vakcina.