Ministarstvo pravde pozdravilo je početak primene uredbe koja se odnosi na izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti, a koja sadrži preporuke ministarstva koje omogućavaju građanima Srbije da taj izvod dobiju u kancelarijama javnih beležnika. Reč je o Uredbi o uslovima izdavanja iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija, koja je stupila na snagu. Naime zahvaljujući Pravosudno-informacionom sistemu javni beležnici „na klik“ mogu građanima da izdaju izvod iz lista nepokretnosti. Ministarstvo pravde ukazuje da je za sve poslove kod javnih beležnika u kojima je potreban taj izvod njegovo izdavanje besplatno. Izdavanje izvoda se naplaćuje samo u slučajevima kada je građanima potreban za obavljanje poslova van javnobeležničkih kancelarija i naknada je dosta niža od one koja je do sada naplaćivana. Građani više ne moraju dva puta da odlaze na šaltere katastra kako bi najpre podneli zahtev a potom podigli izvod, jer će kod javnih beležnika moći da izvade izvod iz lista nepokretnosti. Donetom uredbom takođe je definisano i da u javnobeležničkim kancelarijama prilikom prometovanja nepokretnosti građani ne moraju pribavljati izvod iz lista nepokretnosti jer javni beležnik vrši uvid po službenoj dužnosti u centralnu evidenciju katastra nepokretnosti.