Otvarajuća konferencija za projekat INPUTRANS sa ukupnim budžetom od preko milion i 389 hiljada evra a koji treba da bude završen do 30. juna 2022. godine, održana je u utorak, 31. avgusta na Paliću.

Ovaj projekat ima za cilj  razvoj železničke infrastrukture i transportnih usluga  radi poboljšanja javnog prevoza putnika i tereta u prekograničnom području što će se postići kroz unapređenje održivog integrisanog sistema javnog prevoza, intermodalnog železničkog saobraćaja i smanjenje uskih grla u operacijama prevoza.

U okviru ovog projekta obrađuju se dva različita segmenta transporta, drumski saobraćaj u okviru kojeg će se izraditi projektno tehnička dokumentacija  za intermodalni logostički centar koji je predviđeno da se smesti u industrijskoj zoni odnosno idejni projekat i studija opravdanosti  –  rekla je na konferenciji Hargita Erči, članica Gradskog veća zadužena za turizam, investicije i međunarodne projekte i projekt menadžerka na projektu dodajući važnost da se pretovar teretnog saobraćaja izmesti iz centra grada. Naime, sada se u stanici Subotica vrši prijem i otprema putničkih i teretnih vozova, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Osnovna prednost razvoja logističkog centra bi bila mogućnost prijema i otpreme pošiljaka železnicom, pre svega kontejnerima, i to u blizini skladišta i proizvodnih pogona u Slobodnoj zoni u Malom Bajmoku. Na taj način bi se izbegli prijem i tovarenje pošiljaka na železničkoj stanici u centru Grada, a zatim prevoz drumskim vozilima do i od železničke stanice, čime bi se rasteretile gradske saobraćajnice. Izgradnjom logističkog centra, istovremeno bi se ostvarile i druge pogodnosti, čime bi se smanjili transportni troškovi, a mogle bi se formirati i druge prateće službe.

Drugi takozvani Public transport odnosi se na postavku dve velike touch screen table na željezničkoj i glavnoj autobuskoj stanici na kojima će se građani ali i turisti informisati  o redu vožnje odnosno o turističkim sadržajima u gradu.  Predsednik Skupštine Grada, dr Balint Pasztor istakao je ovom prilikom da ga raduje što je Subotica redovni korisnik sredstava iz fondova EU gde se najčešće se radi o programima prekogranične saradnje IPA sa Mađarskom ili Hrvatskom . Konkretno ovaj projekat važan je željezničku infrastrukturu, kada će se izradom studije o izvodljivosti željezničkog logističkog centra koji će biti od velikog značaja za privredu u Subotici, firmama omogućiti  kombinovani prevoz robe što je u današnje vreme izuzetno bitno – kaže dr Pasztor.  Izgradnja intermodalnog transportnog logističkog centra podrazumeva uključivanje više vidova transporta, željeznički i drumski, a sami logistički centri su veoma povoljni u momentu pretovara i organizacije prevoza što znači da prevoznici mogu da računaju na najoptimalniji iznos i vreme prevoza robe – rekla je na otvarajućoj konferenciji Emeše Urban Lalić, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture naglašavajući dobru saradnju Ministarstva sa Gradom kao i projekte od kojih se najveći broj odnosi na željeznički saobraćaj.

Trenutno se gradi brza pruga od Beograda do Budimpešte, deonica od Novog Sada do GP Kelebija počeće da se gradi ove godine dok su u toku i pripremni radovi za izgradnju pruge Subotica – Segedin. Projekat je u skladu sa strateškim projektom rekonstrukcije 350 km železničke pruge Budimpešta-Beograd. Prvenstveno će biti od koristi javnom putničkom prevozu i privrednom sektoru – kompanijama i logističkim operaterima, lokalnim samoupravama i okruzima Bač-Kiškun, Bačka i Srem, kao i čitavom prekograničnom području.