„IT Subotica 2030” je ambiciozan projekat IT kompanija sa namerom da do 2030. godine Subotica bude značajno drugačiji grad. Projekat ima za cilj da Suboticu u narednih deset godina Suboticu postavi na mapu regionalnih i nacionalnih IT centara, da doprinese jačanju IT zajednice, IT struke, IT obrazovanja, IT privrede, da napravi dobru spregu za mlade, od obrazovanja, praksi, do rada i kompletnog života u Subotici – rekao je direktor Infostud grupe, Branimir Gajić dodajući da se IT pivreda razvija u celom svetu, u Srbiji pa tako i u Subotici.

Podrazumeva se da su najveći IT centri u većim gradovima ali i mali centri i mali gradovi, u narednom periodu, imaju veliku šansu da se pozicioniraju jer upravo IT tehnologija omogućava da se razvijaju kvalitetni biznisi , održavaju i postoje. Gajić je kao dobre primere naveo švedski grad Lund i nemački gradić Hajdelberg sa stotinak hiljada stanovnika u kojima je uspešno sprovedena dobra sprega obrazovanja, IT privrede, istraživačkog rada i kvalieta rada. Ekspertiza mora da se radi u sprezi sa obrazovnim institucijama, a prvenstveno je to oblast softverskog inženjerstva. Verujemo da što se tiče mašinskog učenja čak i veštačke intelignecije Subotica može da ima prednost sa obzirom da takve profile ima i Visoko tehnološka škola i Ekonomski fakultet. Direktor Auxality fime George Sallfeldt rekao je ovom prilikom da su u Suboticu došli zarad budućnosti , da okupe IT stručnjake, odnosno poboljšaju uslove da zaposleni u ovoj struci ovde mogu i da rade i žive. U IT centru i firmama postoji veliki prostor za zapošljavanje novih ljudi  a direktor kompanije Concordsoft, Mladen Prijić navodi da će tokom leta sstipendirati tri studnta sa VTŠ i Ekonomskog fakulteta.

Očekujemo da ćemo kroz ove obrazovne ustanove dobiti dobar i kvalitetan kadar a da bi to dobili moramo da radimo svi zajedno, da te obrazovne institucije dobiju dobre master programe, dobar kadar i kvalitetan proces učenja – kaže Prijić i ističe da su u odnosu na beogradske i novosadske firme  subotičke IT firme veoma konkurentne. U Novom sadu i Beogradu postoji veliki upliv stranih kompanija koje daju mnogo veće plate i to na žalost u Subotici još nije slučaj ali se nadamo da ćemo kroz ovaj“ big ticket“ program doći do investicije koja će IT scenu podići na viši nivo.Ekonomski fakultet ravnomerno učestvuje u ovom projektu jer ima iste interese kao IT kompanije koje čine ovo udruženje. Imamo usmerenje na fakultetu koje se zove poslovna informatika i školujemo kadar za IT kompanije. Ovo je pomoć IT kompanija fakultetu a nama je cilj nam da privučemo što veći broj studenata , koji će upisati i završiti studije a nkon toga u Subotici pronaći i zaposlenje – rekla je danas docent dr Mirjana Marić, ispred Ekonomskog fakulteta. Ako je naš interes da se ravnomerno razvijamo onda je jedna ovakva inicijativa za nas nešto što moramo prihvatiti. Zainteresovani smo da Subotica bude grad interesantan mladim ljudima i kasnije njihovim porodicama, da mogu da rade i žive – istakao je danas Igor Furstner direktor VTŠ dodajući da je škola tu da obrazuje kadar koji će opsluživati IT sektor.