Radnik mora da ima pravo na rad – kaže za portal Suboticadanas.rs, Predsednik Saveza samostalnog sindikata Grada Subotice, Ištvan Huđi dodajući da kada se priča o pravima, postoji i ona druga strana a to su obaveze na radnim mestima. Od svih naših članova sindikata tražimo da poštuju institucije, da poštuje bezbednost i zdravlje radnika na radu,  da poštuju svoje radno mesto i da koliko god mogu doprinose boljitku sebi i kompaniji u kojoj rade. Pravo na rad radnika često znaju biti povređena kod preraspodele radnog vremena. Naime, Zakon je predvideo preraspodelu radnog vremena i kada se ona radi. Tu smo imali određenih primedbi najčešće kod sezonskih radnika ali je sada to regulisano. Nekada budu povređena prava na rad radnika  kada su u pitanju prekovremeni rad, noćni rad odnosno u nekim situacijama gde poslodavac ne tumači dobro Pravilnik o radu ili Kolektivni ugovor. Sam odnos radnik-sindikat nekad i sad razlikuje se u mnogo toga. Radnik je, svojevremeno, dok su postojali radnički saveti, zborovi radnih ljudi imao i veća prava i imao bolju zaštitu. Bila su to neka druga vremena, kad je sve bilo društveni kapital i sve je bilo drugačije gde je radnik bio mnogo više zaštićen nego danas – kaže još Huđi i dodaje da danas postoje Zakon i pravila. Najbitnije je bilo da je zaštita zaposlenog bila maksimalna, bez obzira na grešku koju je napravio .Danas je to malo drugačije zato što su Zakoni drugačije uređeni a i vlasništvo kapitala se razlikuje. U javnom sektoru imamo kolektivne ugovore i ljude i možemo da kažemo da je taj deo uređen jer se uglavnom sve može prevazići  dogovorom. Pohvaliti odnos poslodavac-radnik u ovim vremenima nije lako jer , kako kaže, predsednik Saveza samostalnog sindikata Grada Subotice svuda se javi ponekad problem. Pogotovo sad u vreme pandemije covid-19. Bilo je dosta nepripremljenosti po pitanju nabavke maski i zaštitnih sredstava, kao i brige radnika za svoju egzistenciju, zdravlje. Što se tiče odnosa poslodavac – sindikat, sindikat ima lepu saradnju sa poslodavcima sa kojima ima potpisane kolektivne ugovore u nekoliko domaćih i stranih kompanija. Održavaju se sastanci, funkcioniše odbor za bezbednost. Dotaći se preduzeća u stečaju jeste tema koja se proteže gotovo svakog 1. maja, od pre dvadesetak godina a svako preduzeće koje je otišlo u stečaj je priča za sebe. Dat je maksimum da ljudi ostvare prava i prema fondu solidarnosti i prema stečenom sudiji , upravniku Privrednom sudu itd. Trudimo se da te informacije koje imamo i predočimo.