Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić prisustvovao je danas redovnom nedeljnom kolegijumu sekretara sekretarijata Gradske uprave Grada Subotice koji je sazvala načelnica Gradske uprave Marija Ušumović Davčik. Gradonačelnik Bakić je, svojim prisustvom na ovom redovnom sastanku rukovodilaca svih sektora koji čine Gradsku upravu, postupao u skladu sa svojom nadležnošću, na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Subotice koji ga ovlašćuju da usmerava i usklađuje rad Gradske uprave, davanjem smernica, uputstava i načelnih stavova.

Na današnjem kolegijumu razgovaralo se o temama iz svih oblasti u nadležnosti Gradske uprave, a gradonačelnik je, aktivno učestvujući u analizi svih tekućih zadataka, naglasio ulogu Gradske uprave kao servisa svih građana i potrebu da se svi njeni rukovodioci postave proaktivno u odnosu na izazove, a otvoreno i uslužno u odnosu na građane.

Naglasio je, takođe, potrebu reafirmacije Kodeksa ponašanja zaposlenih i važnost strogog pridržavanja Odluke o određivanju radnog vremena i svih visokih standarda koji se tiču discipline i efikasnosti zaposlenih u Gradskoj upravi.

Po okončanju kolegijuma, gradonačelnik Bakić je istakao da će njegovo lično interesovanje za rad Gradske uprave i prisustvo na kolegijumu postati periodična praksa, u cilju što bolje koordinacije i kvalitetnog usmeravanja rada svih relevantnih gradskih službi i struktura.