Poslednji dvoboj / The last duel

Subotica Danas

Država/godina: SAD/2020
Dužina trajanja: 152 min
Žanr: Drama, istorijski
Režiser: Ridley Scott
Uloge: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Corner, Ben Affleck
Kralj Čarls VI objavljuje da će vitez Žan de Karuž (Met Dejmon) spor izazvan sumnjom da je njegov
štitonoša Žak le Gri (Adam Drajver) silovao njegovu suprugu (Džodi Komer) dok je on bio na ratištu,
rešiti surovim dvobojem.