Andrea Paš: NOVI SVET

Subotica Danas

Igraju:

Kata: Lila Greguš k.g.
Mama: Hermina G. Erdelji
Robi: Akoš Njari
Aron: Atila Barat
Tata: Ervin Palfi

Scenografija, kostimografija: Agneš Bobor k.g.
Asistentkinja kostimografa: Monika Pešic 
Saradnica: Rozi B. Brešćanski
Asistentkinja reditelja, sufler, inspicijent: Valeria Kočiš

Rediteljka: Andrea Paš

Premijera: 05.10.2019.