U petak, 05. marta u Velikoj većnici , u sklopu projekta “Energy efficient public power”, održana je panel diskusija, povodom Međunarodnog dana energetske efikasnosti. Ovaj pilot projekat od izuzetnog je značaja za Grad Suboticu sa obzirom da se radi uspostavljanju solarnih sistema u čak devet objekata javne namene – rekla je ovom prilikom Božidarka Golubović projekt menadžer i šef kancelarije za LER Grada Subotice ističuči da je implementacija istog počela je 15. decembra 2019. a završiće se 14. decembra 2021. godine.

Kompletan budžet projekta iznosi milion i 420 hiljada evra od čega je 693 hiljade evra opredljeno za vodećeg partnera  Satnicu Đakovačku u Republici Hrvatskoj dok je 727 hiljada evra opredeljeno za grad Suboticu. Projekat ima za cilj da poveća energetsku efikasnost javnih zgrada, da užoj i široj javnosti podigne svest o značaju energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i postavljanju solarnih sistema odnosno solarnih panela. Grad Subotica će kroz ovaj projekat izvršiti energetsku sanaciju dve škole i to OiS škole Žarko Zrenjanin kao i OŠ Matko Vuković gde radovi zbirno iznose oko 150 hiljada evra. Od kraja marta pa sve do novembra. Krajem marta pa sve do novembra solarni paneli biće postavljeni na devet objekata javne namene i to : Tehničku školu Ivan Sarić, Dom za decu ometenu u razvoju Kolevka, OiS školu Žarko Zrenjanin, OŠ Sonja Marinković, Politehničku školu, na objekat Bazen Prozivka, Novu opštinu i PU Naša Radost – objekat Šumice. Srđan Samardžić, član Gradskog veća zadužen za oblast privrede takođe je istakao značaj projekta za grad posebno u otežanim uslovima života i rada dodajući da su ovo konkretni primeri podizanja nivoa zaštite životne sredine i vraćanju  bazičnim vrednostima .