Gerontološki centar Subotica završio je proteklu godinu, sa preko milijardu dinara ulaganja, a  projekti u 2020. godini odnose se na rekonstrukciju objekata Gerontološkog centra, projekte vezane za energetsku efikasnost, sigurnost, ali i mnoge druge manje ili veće projekte koji doprinose boljem standardu korisnika usluga. Direktor Centra dr Nenad Ivanišević svojim zalaganjem godinama dokazuje da se u zajedništvu i dobrom komunikacijom mogu postići izvanredni rezultati. Gerontološki centar započeo je dve veoma značajne investicije, koje finansira Kancelarija za javna ulaganja RS, a koje se odnose na rekontrukciju dva domska objekta. U toku je rekonstrukcija ,,Doma za odrasla lica”, u ulici Čikoš Bele 34, za koji je Kancelarija izdvojila 81.364.366,00 dinara. Nakon rekonstrukcije ovaj objekat, koji datira iz početka 19. veka, biće u potpunosti prilagođen standardima koji važe za oblast socijalne zaštite i prilagođen kategoriji korisnika, koji se tu smešta.  Takođe, započeta je rekonstrukcija i domskog objekta Dom ,,Dudova  šuma” Aleja Maršala Tita 31, za koju je kancelarija izdvojila sredstva u iznosu od 816.761.224,80 dinara. Radovi predviđaju kompletno sređivanje krovnog pokrivača, termoizolaciju objekta, saniranje kupatila, soba i toaleta, kompletnu sanaciju elektro i mašinskih instalacija, PP zaštite, SOS instalacija za bolničku signalizaciju i druge radove nakon kojih će ovaj objekat biti jedan od najmodernijih i najfunkcionalnijih u RS- kaže nam dr Nenad Ivanišević dodajući da je zajedno sa radovima u toku uređenje dvorišta za koja je sredstva obezbedio Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u iznosu od preko 28 miliona dinara. Radovi predviđaju izgradnju saobraćajnice za pristup vozila hitne pomoći i vatrogasnih vozila, sanaciju postojeće hidrantske mreže kao i kompletno uređenje dvorišnog prostora koje će nakon radova predstavljati pravu oazu za odmor korisnika. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike i grada Subotice realizovan je i projekat energetske sanacije gerontološkog kluba ,,Centar II” čija je vrednost bila 15.331.359,60 dinara. U okviru ovog projekta zamenjena je kompletna stolarija, odrađena termoizolacija objekta, postavljene su pumpe za grejanje objekta i zamenjena postojeća rasveta LED rasvetom. Na taj način objekat je učinjen energetski efikasnijim, a za korisnike je omogućen renoviran prostor za rad i druženje. Gerontološkom centru odobren je projekat energetske efikasnosti još jednog gerontološkog kluba ,,Bajnat” Braće Radića 59, a koji sufinansiraju Ministarstvo rudarstva i energetike i grad Subotica. Ukupna vrednost projekta je 5.394.069,04 dinara. Projekat predviđa izolaciju krova, zamenu postojeće stolarije sa PVC stolarijom, postavljanje pumpi za potrebe grejanja navedenog objkekta, kao i zamenu postojeće rasvete LED rasvetom. Na ovaj način postojeći objekat biće energetski efikasniji te će i izdvajanja za održavanje istog biti značajno smanjena. Od strane Pokrajisnkog sekretarijata za energetiku odobren je i projekat za zamenu unutrašnje rasvete u objektu ,,Doma za stara lica” u Sarajevskoj ulici a iznos sredstava odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za sufinansiranje projekta iznosi 2.354.556,40 dinara. Ovim projektom predviđena je kompletna zamena unutrašnje rasvete u ovom objektu LED rasvetom. Takođe, u toku je izrada projekata koji se odnose na rekonstrukciju i dogradnju trećeg domskog objekta, ,,Doma za negu” u ulici 27. Marta broj 36. Navedenim intervencijama na postojećem objektu zadovoljili bi se minimalni standardi predviđeni za licenciranje ustanova socijalne zaštite, a sa druge strane objekat pretvorio u funkcionalan prostor koji bi u mnogome olakšao rad zaposlenih ali i obezbedio viši nivo usluga i veći standard usluge korisnicima koji su smešteni u ovom objektu – kaže nam direktor ove ustanove. U okviru 9. Međunarodnih dana energetike i investicija, Gerontološki centar Subotica dobio je nagradu za najbolji proizvod, tehnologiju i proces u oblasti obnovljivih izvora energije, koju mu je dodelila stručna komisija Novosadskog sajma. U ime Gerontološkog centra nagradu je primio direktor ustanove, dr Nenad Ivanišević, koji je, zahvalivši se na nagradi, rekao da nagrade prijaju, ali i da ujedno obavezuju da se radi još više. Gerontološki centar Subotica je lider u oblasti energetske efikasnosti. Još 2001. godine, ova ustanova je prva u Srbiji počela da koristi solarne kolektore i toplotne pumpe, a do danas je konkurisala i dobila više miliona dinara za projekte čiji krajnji cilj je podizanje energetske efikasnosti, zbog čega služi kao primer mnogima u Srbiji.