DOSTAVLJANJE RAČUNA ZA ETAŽ VRŠIĆE UPRAVNICI STAMBENIH JEDINICA

JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje neće raditi sa strankama dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji. Mole se građani da podneske i drugu dokumentaciju dostavljaju putem pošte, na adresu Trg Republike 16, 24000 Subotica ili na imejl adresu office@urbanizamsu.rs. Dostavljanje računa (etaž) vršiće upravnici stambenih zajednica na imejl adresu etaz@urbanizamsu.rs. Sve informacije se mogu dobiti putem telefonskih brojeva: Služba urbanističkog planiranja 024/666-325; Služba za upravljanje putevima 024/666-375; Služba za pravne i opšte poslove 024/666-363; Služba stanovanja 024/666-314 ili 024/666-376 za fizička lica I 024/666-351 ili 024/666-395 za pravna lica.