U okviru obeležavanja Dana Mesne zajednice “Novi grad”, Sekeretar sekretarijata za društvene delatnosti,  Jasmina Stevanović, predsednik Saveta MZ “Novi grad”, Dragan Nikolić i član Saveta Kornelija Višković uručili su zahvalnicu Predškolskoj ustanovi “Naša Radost” – objektu Neven za požrtvovan rad i trud sa mališanima u ovoj mesnoj zajednici . Danas je i pored loših vremenskih prilika, za nas ovo jeden sunčan i veseo dan jer je za vrtić “Neven” koji se nalazi na teritoriji Mesne zajednice “Novi grad” stiglo priznanje za rad sa decom, požrtvovanje i trud koji zaposleni u ovoj ustanovi ulažu kako bi ispunili zahteve roditelja, dece i osnivača – rekao je direktor Veljko Vojnić, tehnički direktor PU “Naša Radost” koji se potom zahvalio mesnoj zajednici na prepoznavanju uloženog truda. Zahvalnicu je dobio i Aleksandar Horvat, službenik Policijske uprave koji godinama brine o javnom redu i miru na teritoriji ove mesne zajednice.

Ja sam počastvovan dobijanjem zahvalnice, jer je to ujedno zahvalnica za celu Policijsku upravu kojoj je cilj da ostvari što bližu saradnju sa lokalnom zajednicom odnosno građanima – rekao je Horvat dodajući da se sa mesnom zajednicom kontaktira gotovo na dnevnom nivou. Mesna zajednica Novi grad je primer dobre prakse kako treba da  se odvija saradnja između mesnih zajednica i građana, odnosno gde je mesna zajednica prvo mesto na kojem se oni susreću i sprovode neke svoje ideje–  rekla je Jasmina Stevanović, sekreterka Sekretarijata za društvene delatnosti Grada Subotice  dodajući da se lokalna samouprava  trudi da na dnevnom nivou održava kontakte sa svim mesnim zajednicama. Pomenula bih izuzetnu saradnju lokalne samouprave sa Policijskom upravom a svedoci smo da je tokom proteklih mesec dana bilo nekoliko zajedničkih akcija, koje će biti nastavljene i u narednom periodu.