Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj dr Zoran Tasić danas je sa Gradonačelnikom Subotice Stevanom Bakićem i direktorom JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Predragom Radivojevićem razgovarao na temu sinhronizacije u komunikaciji lokalnih punktova zimske službe sa punktovima u organizaciji JP Putevi Srbije.

Dogovoreno je da komunikacija javnog odnosno lokalnog štaba zimske službe bude u svakodnevnoj koordinaciji sa državnim punktovima – rekao je Tasić dodajući da konkretno u Subotici ni do sada nije bilo većih problema u komunikaciji. Ovaj problem pojavljuje se u manjim opštinama jer su tamo, uglavnom, državni putevi drugog i trećeg prioriteta a akcenat se stavlja da se prvo počiste putevi prvog I drugog prioriteta kada dolazi do kašnjenja čišćenja puteva trećeg prioriteta – dodao je još Tasić ističući da je cilj da izdavanja naloga bude brže odnosno da efikasnost u izdavanju naloga bude sinhronizovana. Kada lokalno javno preduzeće da čisti Grad da sa čišćenjem krene i preduzeće angažovano od strane JP Putevi Srbije. Dešavalo se da lokalni štabovi nemaju telefon nadzorne službe Puteva Srbije a sada želimo to da predupredimo.

Nakon razgovora Pokrajinski sekretar obišao je punkt zimske službe kompanije “Vojput” u Hipodromskoj ulici kako bi i na terenu stekao uvid u stanje spremnosti zimske službe za održavanje puteva II reda. Planom i programom rada zimske službe, za period od 01.11.2020. do 01.04.2021. godine predviđeno je održavanje 127 km prigradskih ulica i isto toliko kilometara gradskih ulica odnosno 2,7 km ulica u zaštićenom parku prirode Palić.

Čisti se ukupno oko 846000 m2 pešačkih staza, trgova i biciklističkih staza kao i 56000 kvadrata u zaštićenom parku priode Palić – rekao je ovom prilikom direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje,  Predrag Radivojević dodajući da su kriterijumi za rad zimskih službi opštinski putevi odnosno lokalni putevi gde se nalaze javna preduzeća i ustanove. Radivojević je takođe potvrdio da je i do sada koordinacija sa lokalnom kompanijom Vojput koja sprovodi zimsku službu u nadležnosti JP Putevi Srbije bila dobra izražavajući nadu da će se ona samo još poboljšati.