DO 31.MARTA POTREBNO DOSTAVITI STANJE OČITANIH VODOMERA

JKP „Vodovod i kanalizacija“ moli korisnike u kategorijama kućnih saveta, male privrede i radnih organizacija da svakog dana zaključno sa 31. martom, dostavljaju podatke o stanjima na vodomerima na telefon 024-557-711, lokal 184 i 114 ili putem elektronske pošte na adresu reklamacije@vodovodsu.rs, svakim radnim danom, u vremenu od 8 do 12 časova.

Usluge pružene potrošačima u pomenutim kategorijama, za čije vodomere preduzeće ne bude raspolagalo podacima o utrošenoj količini vode za mart, biće obračunate na osnovu procene (u skladu sa članom 47. stav 1. Odluke o snabdevanju vodom, „Službeni list Grada Subotice“, br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018). Sve eventualne primedbe u vidu reklamacije na utrošak vode, obračunat na osnovu procene, a koje budu vezane za obračun potrošnje za mart i upućene u periodu koji nastupa, biće odbijene. Gore navedeni telefonski lokali su korisnicima na raspolaganju i za sve druge informacije i eventualne nejasnoće.