Crveni krst Vojvodine započeo je realizaciju IPA projekta pod nazivom „Priroda za budućnost bez granica“ u partnerstvu sa Mađarskim Crvenim krstom- Organizacijom CK Čongrad. Cilj projekta je povećanje mobilnosti i komunikacije volontera Organizacija Crvenog krsta  uzrasta od 11-12 g, kako bi se kroz zajedničke aktivnosti podigla svest mladih o važnosti zaštite životne sredine. Tokom implementacije projekta organizovaće se  sportsko-rekrativne, zabavne aktivnosti i ekološke radionice koje će imati za cilj boravljenje u prirodi i razvoj ekološke svesti kod mladih u oba regiona.  Projekat će trajati 15 meseci, tokom kojih će se projektne aktivnosti odvijati kako u Vojvodini tako i u Mađarskoj. Ukupan broj učesnika projekta biće 240 mladih od kojih će 40 dece biti iz socijalno ugroženih porodica (deca koja ne pohađaju školu redovno, deca bez roditeljskog staranja itd.) Nakon završetka projekta učesnici će usvojiti neophodne veštine i znanja koja će moći da prenesu volonterima u svojim Organizacijama CK i da budu pokretači  budućih aktivnosti, projekata  koji će biti usmereni na podizanje ekološke svesti kod mladih. Inovatinost ovog projekta ogleda se u tome što će se kreirati moderni komunikacijski IT alati- web portal sa digitalnom mapom (koordinatama i fotografijama) i bazom podataka koja će  moći da se koristiti na android i IOS platformi. U bazi podataka nalaziće se pored informacija o aktivnostima Organizacija Crvenog krsta koje su uključene u projekat i druge organizacije, institucije, Udruženja građana, NVO, sportski klubovi koji doprinise poboljšanju društvenog života mladih. Na jednom mestu, svi mladi, u skladu sa svojim interesovanjima, moći će da lako i brzo pronađu informacije o zabavnim, kulturnim, sportskim, ekološkim događajima (koncerti, festivali, takmičenja, kampovi, ekološke akcije itd.) u oba regiona. Pored promocije projekta, njegovog razvoja i rezultata, kao i omladinskih događaja, mladi će moći da nastave svoju saradnju i razmenu iskustava, a samim tim i zajednički da promovišu svoj rad kako bi bio dostupan i vidljiv u njihovim sredinama.

Prva online Konferencija održana je 16. 12. 2020. na kojoj su prisustvovali stručna služba iz 18 vojvođanskih Organizacijama Crvenog krsta (Inđija, Kanjiža, Kikinda, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Plandište, Ruma, Senta, Sombor, SR.Mitrovica, Subotica, Vrbas, Vršac, Zrenjanin)  i  10  učesnika iz Crvenog krsta Čongrad. Na Konferenciji su bili prisutni i članovi Upravnog odbora kao i stručna služba Crvenog krsta Vojvodine, predstavnici Inžinjera za zaštitu životne sredine, DečIje ekološke akademije, Mense iz Novog Sada, Pokreta Gorana iz Novog Sada i Vojvodine. Ukupan broj prisutnih na Konferenciji bio je  56 učesnika.    

Cilj Konfgerencije bio je informisanje o početku projekta i njegovim fazama (  aktivnostima, ciljevima i očekivanim rezultatima). Takođe, ovo je bila prilika da se učesnici upoznaju, razmene iskustva i na dalje sarađuju razvijajući jedinstvenu bazu podataka za promociju svih omladinskih organizacija kojima je stalo da mladi imaju kvalitetan društveni život koji će u budućnosti doneti generacije posvećene očuvanju  prirodnog okruženja, i stvaranju boljeg društveno-ekonomskog razvoja u regionu.