Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao vanrednu, sa stabilizacijom trenda obolevanja na visokim nivoima. Tokom nedelje registruje se pad broja novih slučajeva u odnosu na prethodnu, ali se i dalje radi o veoma visokim nivoima obolevanja. U ovom trenutku na teritoriji svih opština i gradova situacija se i dalje ocenjuje kao vanredna.

Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 566 novih slučajeva. Najveći broj je registrovan u Novom Sadu, 146.U ovom trenutku broj registrovanih aktivnih slučajeva u AP Vojvodini je 27.647. Očekuje se dalji pad broja aktivnih slučajeva u narednom periodu zbog oporavka velikog broja obolelih sa blagom kliničkom slikom, a koji su registrovani tokom decembra meseca. U ovom trenutku najveći broj registrovanih aktivnih slučajeva je u Novom Sadu, 7.111, potom sledi Zrenjanin sa više od 2400, Pančevo i Bačka Palanka sa više od 1500, Subotica i  Kikinda sa više od 1100 registrovanih aktivnih slučajeva.Zdravstveni sistem je i dalje u teškoj situaciji, ali se situacija popravlja.

Institut apeluje na sve da se nastavi sa neophodnim striktnim sprovođenjem proglašenih mera kontrole prenošenja bolesti kako bi se umanjile posledice trenda rasta broja obolelih i omogućilo funkcionisanje zdravstvenog sistema.