BEZ RADA SA STRANKAMA

Kancelarije i pisarnica Severnobačkog upravnog okruga ne rade sa strankama, izuzev ovlašćenih lica inspekcijskih organa. Komunikacija je moguća putem telefona 024/556-014 ili imejl adrese sbuo@severnobacki.okrug.aov.rs. Povreda na radu i prijava gradilišta odvija se isključivo elektronskim putem sa Odeljenjem inspekcije rada u Subotici na imejl adresu subotica.ir@minrzs.gov.rs. Stranka koja prijavljuje povredu na radu ili gradilište dužna je da čuva elektronsku prepisku sa Inspekcijom rada kao dokaz o podnetoj prijavi.

Uslužni centar Gradske uprave ne radi sa strankama na šalteru u prizemlju Gradske kuće. U vreme posebnih mera, komunikacija sa građanima je moguća isključivo putem telefona 024/626-888 i 024/626-999.