11 avgust 2020

MEĐUNARODNI DAN MLADIH, 12.AVGUST – “ANGAŽOVANJE MLADIH ZA GLOBALNU AKCIJU”

11 avgust 2020

NOVA FONTANA PUŠTENA U RAD

08 avgust 2020

DNEVNI IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI – KOVID 19

07 avgust 2020

SERBIA BUSINESS RUN U ONLINE FORMATU

06 avgust 2020

POČEO SELEKTIVNI IZLOV BABUŠKE

06 avgust 2020

FONTANA ZA STVARANJE NOVIH USPOMENA

06 avgust 2020

ISPLATA MINIMALCA 7.AVGUSTA, DODATNI OSLONAC PRIVREDI