PRIVREMENA ZABRANA SAOBRAĆAJA U HARAMBAŠIĆEVOJ ULICI OD 14.08.2020. DO 14.02.2021.

Na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, DIREKCIJE POLICIJE, POLICIJSKE UPRAVE U SUBOTICI, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje o privremenoj zabrani saobraćaja u Harambašićevoj ulici u Subotici i to u delu od ulice Maksima Gorkog do Somborskog puta, za period od 14.8.2020. godine do 14.2.2021. godine.

Saobraćaj na navedenoj saobraćajnici privremeno se zatvara radi izgradnje kanalizacione mreže u Harambašićevoj ulici.

Izvođač radova će biti u obavezi, da omogući nesmetan prolaz pešacima i stanovnicima ove ulice za sve vreme trajanja radova.