15000 NAŠIH NAJSTARIJIH SUGRAĐANA DOBILO PAKETE

Skupština Srbije ukinula je vanredno stanje i time smo se vratili u normalan život, ali to ne znači da neke mere uvedene tokom borbe sa korona virusom neće ostati na snazi. Apelujem, zato, na naše sugrađane da se i dalje pridržavaju mera koje je Vlada propisala a koje su još uvek na snazi, jer virus nije iščezao – rekao je Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice, u obraćanju javnosti povodom ukidanja vanrednog stanja. U takvoj situaciji, podvukao je, potrebno je da budemo disciplinovaniji nego što smo ikad bili, i da u svim kontaktima držimo određenu distancu, nosimo maske i rukavice. Briga o našim nastarijima i dalje je primarna, jer su upravo oni najranjivija kategorija. Upitan da li su penzioneri koji imaju niža primanja dobili obećanu pomoć grada, on je naglasio: – Okončali smo podelu paketa, i snabdeli blizu 15.000  naših najstarijih sugrađana odnosno penzionera čija su primanja ispod 30.000 dinara. Paketi  su sadržali osnovne životne namirnice i podeljeni su preko volontera po Mesnim zajednicama, na kućne adrese našim penzionerima. Sa blizu 2.000 paketa snabdeli smo i najugroženije, odnosno najsiromašnije porodice.  Ustanove socijalne zaštite, privatne gerontološke centre i Udruženja građana u oblasti socijalne zaštite Grad je, takođe, snabdeo zaštitnim maskama i sredstvima za dezinfekciju, uporedo radeći na svakodnevnoj i pojačanoj dezinfekciji javnih površina, posebno onih najfrekventnijih i onih u okolini zdravstvenih ustanova u ustanova u kojima borave stari.Siguran u nameri da se u punoj meri nastavi sa merama  na zaštiti zdravlja naših sugrađana u narednom periodu, on je podsetio da će to biti dugotrajan zadatak bez obzira na činjenicu da se moramo okrenuti poslu, podizanju privrede i nastavku razvojne politike koju Subotica vodi.