NGI GREGORČIĆ BUSINESS SOLUTIONS

Nudi Vam široku paletu poslovnih usluga, bogato iskustvo i povezanost sa svim relevantnim institucijama koje će unaprediti rast Vašeg preduzeća.

 HAJDE DA RASTEMO ZAJEDNO

Izrada i praćenje projekata iz raznih izvora sa 0% rizika za naše klijente.

Ngi Gregorčić business solutions pruža savetodavne usluge, izađuje projekte i prati iste tokom samog sprovođenja.

USLUGE KOJE RADIMO ZA VAS

Projekti za EU konkurse100 %
Projekti za nacionalne konkurse100 %
Projekti za pokrajinske konkurse100 %
Projekti za konkurse na nivou grada100 %

Na koji način radimo

Klijenti plaćaju novčanu naknadu samo u slučaju uspešne realizacije njihovog projekta i to putem provizije od dobijenih sredstava.

Pripremamo i pratimo projekte finansirane iz raznih fondova i izvora. Klijentima nudimo izradu projekata za EU konkurse, nacionalne, pokrajinske odnosno konkurse rasopisane na nivou grada.

Naša snaga

BESPOVRATNA SREDSTVA

Izrada I praćenje projekata

JEDINSTVENI NA TRŽIŠTU

0% rizika za naše klijente

KOMPLETNA USLUGA

Savetodavne usluge tokom praćenja projekta

PLAĆANJE USLUGA

Samo u slučaju uspešne realizacije projekta

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 065/5947-947

kontakt

lokacija

kontaktirajte nas