OČITANO STANJE GASNOG BROJILA ISTAĆI NA VIDLJIVO MESTO

JKP „Suboticagas“ moli potrošače prirodnog gasa da stanje svojih gasnih merila 30. odnosno 31. marta  istaknu na vidno mesto (prozor, kapija i sl.) kako bi sa čitačima merila mogli da izbegnu svaki lični kontakt.