DEŽURSTVO POSLE 17 ČASOVA U SLUŽBI ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Tokom vanrednog stanja, u periodu zabrane kretanja od 17 do 5 časova ujutro, dežurstvo Službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece, odnosno Odeljenja za odojčad i predškolsku decu i Odeljenja za školsku decu i omladinu (Dečiji dispanzer) preuzima Služba za hitnu medicinsku pomoć (Petefi Šandora 24).